Belastingvrij online poker op PokerStars.eu!
Of toch niet?


Wat betekenen de recente ontwikkelingen op juridisch gebied voor de online pokerspeler, en voor het reguleringsproces als geheel?

Door Ik Ben KOA
22-02-2015

Twee weken geleden kwam belangrijk, en voor de online pokerspeler zeer goed nieuws naar buiten. De website Pokernews kopte: “Belastingdienst trekt beroep in cassatie in; spelen op PokerStars.eu sinds 30 mei 2012 onherroepelijk belastingvrij.” Dit n.a.v. de rechtszaak van Freerk Post, waarbij de vestigingsplaats van het PokerStars kantoor bepalend was voor al dan niet belastingplichtig zijn: buiten de EU (claim van de Belastingdienst; spelers dan belastingplichtig), of toch binnen de EU (de claim van PokerStars en ook Freerk Post; spelers in dat geval belastingvrij). In hoger beroep had de Belastingdienst aan het kortste eind getrokken. En het nu intrekken van de cassatie door de Belastingdienst leek voor eens en voor altijd duidelijk te maken: belastingvrij!

Grote vreugde bij pokerspelers, aangezien de overgrote meerderheid speelt op PokerStars, en sommigen zelfs uitsluitend op PokerStars. De intrekking van de cassatie door de Belastingdienst werd (logischerwijs) breed geïnterpreteerd als “het is inderdaad belastingvrij”. Maar dat bleek toch iets genuanceerder te liggen.

Naar aanleiding van deze nuances werd de kop van het artikel al snel aangepast naar “Beroep in cassatie door Belastingdienst ingetrokken in zaak Freerk Post”. Binnen deze aanpassingen ook de (geparafraseerde) redenatie van de Belastingdienst: wij hebben de cassatie ingetrokken omdat wij ons verweer in deze zaak niet voldoende vonden, maar dit betekent niet dat deze uitspraak ook automatisch van toepassing is voor alle pokerspelers. Wat ons betreft is het alleen van toepassing op Freerk Post.

Een redenatie die aardig wat woede en verontwaardiging opriep binnen pokerend Nederland, bijvoorbeeld bij journalist Frank op de Woerd en bij jurist Pepijn le Heux.

 

Waarom is mogelijk belastingvrij spelen op de grootste pokersite eigenlijk goed nieuws voor spelers?

Dit zou goed nieuws zijn omdat al sinds november 2008 sprake is van wat Ik Ben KOA ziet als een nogal onrechtvaardige belastingheffing: een belastingverplichting voor de online speler over een strikt genomen niet legale activiteit, waarbij deze vermeende illegaliteit van buitenlandse online aanbieders niet zozeer een bewuste keuze is van de overheid, maar simpelweg omdat Nederland één van de traagste landen is in Europa wat betreft kansspelregulering. En buiten dit principiële aspect is de invulling van de belastingheffing voor spelers ook nogal buitensporig: een heel hoog tarief (29%), geen aftrekposten, een korte periode van aangifte (over een maand i.p.v. over een jaar), geen verrekening van winstmaanden met verliesmaanden, en vereisten aan boekhouding die zeker voor recreatieve pokerspelers eigenlijk niet reëel zijn.

Aan deze zaken zou op basis van de eerste interpretatie van de intrekking van de cassatie door de Belastingdienst een einde zijn gekomen – en daar zijn wij zeer blij mee. Het is een belangrijk onderdeel van waarvoor is gevochten in verschillende rechtszaken en procedures, en het is ook één van de hoofdredenen waarom Ik Ben KOA frontman Rolf Slotboom vijf jaar geleden actief is geworden voor de Nederlandse PokerBond. Maar nu lijkt, ondanks het intrekken van de cassatie door de Belastingdienst over precies dit cruciale aspect, online pokeren bij PokerStars toch nog steeds niet (definitief) belastingvrij.

 

Niet belastingvrij, dus – aldus de Belastingdienst. Maar stel dat de Belastingdienst hier geen gelijk in heeft – zou een uitspraak als deze dan ook van toepassing zijn op andere pokersites, of voor andere spelen op PokerStars dan alleen poker?

Ik Ben KOA beschouwt zichzelf allerminst als een expert op gebied van belasting of op gebied van rechtspraak. Bij dit nieuws kijken wij dan ook strikt naar wat wordt gezegd: voor deze site, voor deze periode, en voor dit spel.

Of het ook geldt voor andere spelen op PokerStars dan uitsluitend poker, dat wordt volgens ons niet benoemd – maar lijkt op het eerste gezicht wel het geval. Immers, de inzet van Freerk Post in deze zaak was het al dan niet belastingplichtig zijn over winsten op PokerStars, en die staan volgens ons verder niet gespecificeerd per spel. Maar definitieve uitspraken hierover kunnen wij niet doen; wij zullen dit binnenkort eens navragen bij Jurjen van Daal van Taxwise, die hier ongetwijfeld meer over kan zeggen. (Kijk ook naar het interview met Terence Vink van hetzelfde kantoor over zijn poker & belasting rechtszaken, een interview die wij hadden in onze recente Maand van de Rechtspraak.)

 

Hoe zal eventueel belastingvrij online pokeren toekomstige regulering beïnvloeden?

Ik Ben KOA ziet zichzelf evenmin als een goede voorspeller – maar bij dezen doe wij toch een kleine poging. Namelijk, dat er waarschijnlijk twee belangrijke gevolgen kunnen zijn van een mogelijk belastingvrije omgeving binnen de huidige, ongereguleerde, situatie:

  1. Dat de politieke druk om nu echt eens tot goede regulering te komen verder zal toenemen. Immers, met deze uitspraak in de hand zou de Belastingdienst dus niet alleen verstoken blijven van belastinginkomsten via de aanbieder (omdat deze geen Nederlandse vergunning heeft, en hier dus niet belastingplichtig is) maar met terugwerkende kracht vanaf 30 mei 2012 mogelijk dus ook van belastinginkomsten via de online speler, althans van zijn resultaten op de met afstand grootste online pokersite.
  2. Dat pokerspelers zelf met deze uitspraak in handen misschien sneller denken: “Nou, die hele regulering – ik weet het niet, hoor. Ik kan nu naar alle waarschijnlijkheid belastingvrij spelen op de grootste pokersite, en hoe het in de toekomst is na regulering dat moeten we nog maar afwachten.”

 

Waarom toch regulering?

Natuurlijk blijven er voor pokerspelers nog steeds belangrijke redenen om toch goede regulering te willen, ook indien spelen op PokerStars en enkele andere sites belastingvrij zouden zijn of zouden worden. (Wat dus nog allerminst zeker is en door de Belastingdienst wordt betwist. Maar deze mening van de Belastingdienst zal in toekomstige zaken zwaar worden getoetst en betwist!)

De vijf voordelen van online regulering blijven dan ook grotendeels intact. Immers, ook als sprake zou zijn van belastingvrij spelen in de huidige situatie bij één of meerdere online aanbieders, dan nog is dit fijner binnen een goed wettelijk kader, met goede consumentenbescherming, en met goede preventie van kansspelverslaving.

En daarbij lijkt het ook niet heel reëel te verwachten dat de huidige situatie waarbij de overheid geen grip heeft op online aanbieders, geen goede bescherming kan bieden aan haar burgers en bovendien ook geen belastinginkomsten zou ontvangen, nog jarenlang zal voortduren. Kortom: regulering komt er sowieso, en het is aan ons/aan de pokerspelers om te zorgen dat dit onder zo goed mogelijke voorwaarden gebeurt.

 

Belangrijke kanttekeningen/aandachtspunten/risico’s

Maar het is wel belangrijk te beseffen dat het nieuws van twee weken terug weer een extra prikkel vormt om nog nadrukkelijker ervoor te zorgen dat na regulering ook echt sprake is van een attractief spelaanbod met goede uitbetalingspercentages, en dat het spelaanbod na regulering zo veel mogelijk identiek blijft aan het huidige. Dit om vanuit spelers voldoende draagvlak te hebben/houden voor regulering.

Immers, voor een belangrijke groep online spelers, namelijk de pokerspelers, was juist de verschuiving van belastingplicht van speler naar aanbieder een belangrijke prikkel om voor regulering te kiezen. En dit draagvlak zal vanuit veel pokerspelers nu een stuk minder worden, onder het motto “ik weet wel wat ik nu heb, maar ik weet niet wat ik straks krijg”.

Daarbij is het aan politiek en wetgevers om goed te beseffen: iedere verschraling van het toekomstige aanbod zal in ieder geval door online pokerspelers worden vergeleken met de huidige situatie van onbeperkt (zij het nog niet legaal) aanbod, en met op de grootste site van allemaal mogelijk ook nu al (net als in de toekomstige, gereguleerde situatie) geen belastingplicht voor de speler.

Dit is een geluid dat we zeer serieus moeten nemen, en dat ook in toekomstige wetgeving goed dient te worden meegenomen. Immers, het succes van deze wetgeving en van het belangrijke kanalisatiedoel ligt volledig bij de online speler, en bij zijn of haar wil om het legale aanbod te verkiezen boven het illegale.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*