• Home
  • /Interview: Nine Kooiman

Interview: Nine Kooiman

“Ik zie nog best veel
verbeterpunten voor deze wet”

Ik Ben KOA in gesprek met… Nine Kooiman

Op het Nederlandse kansspeldossier zijn de laatste tijd volop ontwikkelingen. Enige tijd terug gaf Jeroen van Wijngaarden (VVD) zijn visie op de huidige situatie, en hoe volgens hem toekomstige regulering er uit zou moeten zien. Vandaag is het de beurt aan Nine Kooiman (SP).

De behandeling van het wetsvoorstel KOA is aanstaande, naar verwachting 29, 30 of 31 maart. Kunt u vertellen wat u ervan verwacht? Wat hoopt u? Welke risico’s ziet u?

Het wordt spannend. Ik zie namelijk ook risico’s aan het wetsvoorstel. Zo vragen we ons af of door de markt zo open te gooien en adverteren toe te staan het bereik van de gokmarkt niet veel groter wordt gemaakt, met het risico op meer probleemspelers van dien. Het 24/7, waar je ook maar wil, kunnen gokken is een zorgelijk iets. Daarbij vragen we ons af of de bijbehorende verslavingspreventie wel voldoende toegerust zal zijn. Je kunt natuurlijk je best doen maar kunt het nooit helemaal voorkomen. Ook zien we risico’s met betrekking tot de handhaving. Worden daarvoor wel genoeg middelen vrijgemaakt? Is het realistisch om te denken dat je partijen op bijvoorbeeld de Kaaiman-eilanden met een hele ondoorzichtige kerstboom aan bedrijfjes vanuit Nederland echt kunt aanpakken als die over de schreef gaan? Kortom, ik zie nog best veel verbeterpunten voor deze wet.

Zoals u weet maakt Ik Ben KOA zich vanuit het belang van de speler hard voor zo goed mogelijke regulering van online kansspelen. Wij zien voor deze speler 5 belangrijke voordelen. In hoeverre deelt u deze analyse?

Ik heb eerlijk gezegd lang na moeten denken of ik dit interview ging doen. Juist omdat de SP helemaal niet zo’n voorstander is van reguleren. De kans dat ik mij hiermee niet zo populair maak is dus groot 😉 Maar dat mag nog geen argument zijn vind ik om een interview niet te doen 😉 Het feit is dat de online markt nu helemaal niet of nauwelijks wordt aangepakt. Online aanbieders hebben nu vrij spel met geen tot nauwelijks controle. Illegaal aanbod moet eerst echt worden aangepakt. Dat neemt niet weg dat ik veel voordelen zie in punten 3 (veiliger spelen) en punt 4 (preventie). Dat we dit goed moeten regelen in de wet vind ik een plicht en zal mij daar zeker voor inzetten.

Hoe wenselijk of onwenselijk is wat u betreft de huidige, ongereguleerde, situatie?

Het is natuurlijk hoe dan ook onwenselijk dat er partijen zijn die illegaal hun diensten aanbieden op de Nederlandse markt. Regulering kan heel misschien helpen hun markt te verstoren, maar ook als er geen regulering komt vindt de SP dat deze partijen moeten worden aangepakt. Er wordt nu te veel weggekeken en niet gehandhaafd.

Een onderdeel van KOA vormt CRUKS, het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Kunt u de inhoud en grondgedachte achter CRUKS kort uitleggen?

Het komt erop neer dat je tijdelijk in dat register terecht kunt komen omdat je problematisch speelgedrag vertoont. Dan moet je dus even ‘afkoelen’. De SP vraagt zich wel af of die spelers dan niet gewoon alsnog hun heil gaan zoeken in het illegale circuit: dan moet je dus bijna zorgen dat dat illegale aanbod in Nederland verdwijnt, en wij vragen ons af of dat wel gaat lukken met de middelen die de minister voor handhaving wil inzetten.

U bent bij de SP woordvoerder Jeugdzorg, en uw Kamervragen op dit online kansspeldossier zijn vaak gericht op hierbij relevante zaken als sluitende ID-controle ter voorkoming dat jongeren onder de 18 kunnen gokken. Hoe kunnen we volgens u het beste voorkomen dat de jeugd van nu in de toekomst een gokprobleem gaan ontwikkelen?

Natuurlijk spelen bij dat vraagstuk zo ongelooflijk veel factoren mee en ligt de oplossing niet alleen in het wel of niet reguleren van de online gokmarkt. Maar goede voorlichting over verslaving en het leren herkennen van signalen dat je het niet meer helemaal in de hand hebt kunnen daarbij wel helpen. Wat volgens ons niet helpt is reclame. Het is wel zo dat in het wetsvoorstel de reclame niet specifiek op jongeren gericht mag zijn, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat jongeren er niet mee in aanraking zullen komen.

rs16101_nine_kooiman

Over Nine Kooiman
Tweede Kamerlid van de SP

Woordvoerder Jeugdzorg, Justitie & Veiligheid
www.sp.nl/ninekooiman