Missie & Visie

Ik Ben KOA is een onafhankelijk informatieplatform voor de online speler in Nederland.

Ons mission statement bestaat uit vijf pijlers:

  1. Gezicht geven aan de Nederlandse online speler. Niet praten óver de online speler, maar mét de online speler!
  2. Laagdrempelig en toegankelijk platform vormen voor de online speler. Dit t.b.v. verkrijgen of delen van informatie over: a. kansspelen in al haar aspecten, b. kenmerken, mogelijkheden & gevaren van online/mobiel, en c. huidige stand van zaken & ontwikkelingen op gebied van regulering.
  3. Beeld geven van de huidige online situatie in Nederland, in de pre-reguleringsfase dus.
  4. Beeld geven van de huidige staat van de Nederlandse kansspelwetgeving.
  5. Schetsen van het belang van regulering vanuit het perspectief van de speler/consument/samenleving, en vanuit initiële doelstellingen van het Nederlands kansspelbeleid.

Binnen deze vijf pijlers gelden als belangrijke randvoorwaarden:

  • Wij zijn strikt onafhankelijk wat betreft inhoud. Geen branded content, en alle items strikt beoordeeld op nieuwswaarde en/of belang voor de speler.
  • Geen reclame-uitingen van niet-gereguleerde aanbieders.
  • Online aanbieders mogen in items of op het forum bij naam worden genoemd. Echter, altijd in de context van relevantie wat betreft één van de vijf pijlers uit ons mission statement, en op geen enkele wijze promotie makend voor welke aanbieder of promotie dan ook.
  • Wij houden te allen tijde rekening met het gegeven dat, in ieder geval strikt volgens de letter van de wet, online kansspelen in Nederland momenteel nog niet zijn gereguleerd.
  • Bezoekers van het platform dienen in de voorwaarden akkoord te gaan met deze bovenstaande aspecten: geen reclame maken voor sites, geen links naar acties, bonussen etc., en voldoende rekenschap geven van zowel de huidige als toekomstige wettelijke status van online kansspelen.