Wat vindt…
Klaas Dijkhoff

Quotes over online gokken & kansspelwetgeving

Quote 1

“Het grootste deel van de spelers neemt recreatief deel aan kansspelen, zonder dat zij of hun omgeving daarvan problemen ondervinden.”

(16-12-2015, in 33996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met organiseren kansspelen op afstand. Nota n.a.v. het nader verslag, in antwoord op Kamervragen)

Quote 2

“Feit is dat op dit moment al honderdduizenden Nederlanders deelnemen aan kansspelen op afstand en dat het zonder goede regulering niet mogelijk is deze spelers de gewenste bescherming te bieden.”

(16-12-2015, in 33996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met organiseren kansspelen op afstand. Nota n.a.v. het nader verslag, in antwoord op Kamervragen)

Quote 3

“Het achterwege laten van regulering is geen optie. Niet alleen zou dit de honderdduizenden Nederlandse spelers in de kou laten staan, maar ook zal dit tot gevolg hebben dat de lopende inbreukprocedure tegen Nederland tot een veroordeling door het Hof van Justitie van de Europese Unie leidt.”

(16-12-2015, in 33996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met organiseren kansspelen op afstand. Nota n.a.v. het nader verslag, in antwoord op Kamervragen)

Quote 4

“De regering meent dat het voorliggende stelsel hiermee een weloverwogen en evenwichtig geheel vormt, waarmee de bestaande vraag naar kansspelen op afstand op de inmiddels snel volwassen wordende Nederlandse markt wordt gekanaliseerd naar een verantwoord, legaal aanbod en waarmee de Nederlandse speler wordt beschermd.”

(16-12-2015, in 33996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met organiseren kansspelen op afstand. Nota n.a.v. het nader verslag, in antwoord op Kamervragen)

Quote 5

“Geen onnodige beperking van het aantal vergunningen. Dit is niet nodig om kansspelverslaving te voorkomen en ook niet wenselijk voor het toezicht en de handhaving door de kansspelautoriteit.”

(16-12-2015, in 33996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met organiseren kansspelen op afstand. Nota n.a.v. het nader verslag, in antwoord op Kamervragen)

Quote 6

“Het kansspelaanbod van de toekomstige vergunninghouders moet in het belang van de gewenste kanalisatie voldoende aantrekkelijk zijn voor de speler om hem van het illegale aanbod van kansspelen op opstand weg te houden en hem naar het legale aanbod te geleiden.”

(16-12-2015, in 33996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met organiseren kansspelen op afstand. Nota n.a.v. het nader verslag, in antwoord op Kamervragen)

Quote 7

“Hoewel sportweddenschappen en poker in Nederland de populairste vormen van kansspelen op afstand zijn, zijn er duizenden spelers die daarnaast of uitsluitend deelnemen aan (andere) casinospelen. Indien deze spelsoorten niet gereguleerd zouden worden, zullen deze spelers aangewezen blijven op illegaal aanbod dat niet gecontroleerd wordt en niet verantwoord en betrouwbaar is.”

(16-12-2015, in 33996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met organiseren kansspelen op afstand. Nota n.a.v. het nader verslag, in antwoord op Kamervragen)

Quote 8

“Omdat Nederland als een van de laatste lidstaten van de Europese Unie nog steeds niet tot regulering is overgegaan, kunnen zij tot op heden niet ingaan op een verantwoord en betrouwbaar aanbod dat onder overheidstoezicht wordt aangeboden door vergunninghouders die voldoen aan de hoge eisen die de regering voor ogen heeft.”

(16-12-2015, in 33996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met organiseren kansspelen op afstand. Nota n.a.v. het nader verslag, in antwoord op Kamervragen)

Quote 9

“Het enkele feit dat in aanloop naar een gereguleerd stelsel sprake is geweest van niet-vergund online aanbod, betekent nog niet noodzakelijkerwijs dat de betrouwbaarheid van de betrokken aanbieder niet buiten twijfel kan staan. Uiteindelijk gaat het om de vraag of het voor de kansspelautoriteit voldoende vast staat dat de betrokken kansspelaanbieder zich aan de Wet op de kansspelen (Wok) en overige toepasselijke regelgeving en aan de aanwijzingen van de kansspelautoriteit zal houden.”

(16-12-2015, in 33996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met organiseren kansspelen op afstand. Nota n.a.v. het nader verslag, in antwoord op Kamervragen)

Quote 10

“Ook andere Europese lidstaten die Nederland reeds voorgegaan zijn met regulering zijn tot de conclusie gekomen dat regulering en hoge kanalisatie de beste wijze is om de speler te beschermen tegen de risico’s verbonden aan deelname aan kansspelen op afstand.”

(15-12-2015, in antwoord op vragen Jeroen van Wijngaarden & Mark Harbers)

Quote 11

“De handhaving jegens illegale aanbieders van kansspelen op afstand is vanwege het grensoverschrijdende karakter van het internet complex, vergt veel capaciteit en kent daarom de nodige beperkingen. Een sluitende handhaving op een groot aantal illegale aanbieders is daarom niet realistisch.”

(15-12-2015, in antwoord op vragen Jeroen van Wijngaarden & Mark Harbers)

Quote 12

“Op mijn verzoek hebben drie brancheorganisaties van online kansspelaanbieders, Speel Verantwoord, European Gaming and Betting Association en Remote Gaming Association, een nadere inschatting gemaakt van de omvang van de Nederlandse markt voor online kansspelen in 2014. Deze schatting is gebaseerd op omzetgegevens van aanbieders die ieder voor zich een marktaandeel van minimaal 5% hebben en een gezamenlijk marktaandeel vertegenwoordigen van 65 tot 75%. Volgens deze gegevens bedraagt de huidige omvang van de Nederlandse online kansspelmarkt 218 tot 235 miljoen euro, gerekend naar bruto spelresultaat.”

(15-12-2015, in antwoord op vragen Jeroen van Wijngaarden & Mark Harbers)

Quote 13

“Een verlaging van het tarief van 29% naar 25% voor landgebonden kansspelen leidt dus tot een budgettaire derving van € 64 miljoen structureel per jaar. Een verlaging naar 24% leidt tot een derving van € 80 miljoen. Daar staat tegenover dat een verhoging van het voorgestelde KSB-tarief voor kansspelen op afstand naar 25% € 3 miljoen oplevert en naar 24% € 4 miljoen oplevert. Het verschil in opbrengst zit naast het tarief in het verschil in de te verwachten kanalisatie.”

(15-12-2015, in antwoord op vragen Jeroen van Wijngaarden & Mark Harbers)

Quote 14

“Volgens de laatste marktscan van H2GC wordt bij een belastingtarief van 24% een initiële kanalisatiegraad van ongeveer 60% verwacht. Naar verwachting loopt deze kanalisatiegraad vier jaar na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel kansspelen op afstand op tot ongeveer 70%. De kanalisatiegraad bij een belastingtarief van 25% zal hier naar verwachting niet sterk van verschillen.”

(15-12-2015, in antwoord op vragen Jeroen van Wijngaarden & Mark Harbers)

Quote 15

“Een succesvolle initiële kanalisatie is van cruciaal belang om de beoogde kanalisatiegraad van 80% te realiseren. Dit maakt het illegale aanbod aanzienlijk kleiner, waardoor de kansspelautoriteit haar handhavingscapaciteit meer gericht kan inzetten op het aanpakken van illegale aanbieders.”

(15-12-2015, in antwoord op vragen Jeroen van Wijngaarden & Mark Harbers)