Wie Zijn Wij?

Ik Ben KOA

Ik Ben KOA is een project vanuit het Centrum voor Verantwoord Spelen, opgezet vanuit de gedachte dat online spelers een plek dienen te hebben voor onafhankelijke en betrouwbare informatie over zowel online kansspelen alsook de huidige (WoK) en toekomstige (KOA) wetgeving. Zeker ook politiek gezien heeft de online speler niet altijd duidelijk een gezicht, en met dit platform willen wij laten zien hoe de huidige online praktijk al is, om zo te kunnen bijdragen aan meer op maat gesneden wetgeving. Waarbij te allen tijde het belang van de consument, van de online speler dus, voor ons leidend is.

Rolf Slotboom

Dit project wordt gedragen door Rolf Slotboom. Zelf een voormalig professioneel pokeraar, is Rolf al sinds 2011 woordvoerder van Stichting Nederlandse PokerBond, en strijdt vanuit die hoedanigheid voor de belangen van Nederlandse pokeraars, bijv. op het gebied van kansspelwetgeving en belasting. Sinds 2014 is hij tevens werkzaam voor het Centrum voor Verantwoord Spelen, een low-entry hub voor spelers met als belangrijke doelen: preventie/vroegsignalering van kansspelverslaving, en goede toeleiding naar zorg binnen een professionele, sociaal geaccepteerde kansspelindustrie. Rolf is binnen het Centrum voor Verantwoord Spelen verantwoordelijk voor communicatie, strategie & beleid. Net als bij de PokerBond staan ook bij het Centrum de belangen van de consument (danwel: speler, danwel: gokker, welke terminologie u maar prefereert) centraal.